Klubben

 Välkommen

Genvalla Jaktskytteklubb skjutvall

Välkommen till klubben

Välkommen till Genvalla Jaktskytteklubb.

Banan startade på 1960 talet.

Under många år har boende i närheten hjälp till med underhåll och varit funktionärer. Det är bara tillåtet att skjuta med kula mot blinderingen.


Öppet från maj till oktober för inskjutning och nyttjande av banan.

Du måste vara medlem för att skjuta vid banan.


Genvalla JSK bana ligger ca 1 mil från Östersunds Centrum. PÅ "Annersia"

Så här hittar du banan. Åk över Vallsundsbron och ta till höger mot Orrviken efter ca 3 km finns en avtagsväg mot Måläng, sväng vänster och kör uppför backen. Efter ca 1,5 km finns en skylt, kör in till höger och följ den lilla skogsvägen in till skjutbanan.

DU blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till

vårt bankgiro 860-6923 eller

Swish 123 553 40 94

Medlemsavgiften är 300:-, ungdom upp till och med 17 år 50:- (kalenderår)

Kom ihåg att fylla i namn, adress, mail el telnr för att få sms utskick.

Vid frågor kontakta Erja 070-378 84 37

Telefon till ordförande070-378 84 37

Start maj

Tisdag 26 maj - 16 juni tisdagar och torsdagar anmälan kl. 18 - 20 sedan sommaruppehåll.

Åter start  21 juli  och fram till 3 sep (torsdag)

 


Tävlingar

Varje skjutkväll = Klubbhylsan

Klubbmästerskap inställt i år

Kretsmästerskap Östersund/ Bräcke jaktvårdskrets

under v 33 alla som skjuter deltar.


Björnskytte

onsdag 10 juni och

onsdag 12 aug

Kostar 20 kr

Skjutning tillåten från 1 0 maj till 31 oktober 2020.

 

Genvalla jaktskytte klubb är ansvarig för skjutbanan.

Under skjutkvällar tisdagar och torsdagar är utvald skjutledare ansvarig för säkerheten vid banan.

 

Gäller även under Björnskytte och tävlingsdagar.

 

Berättigad att använda banan är:

Medlemmar i klubben under skjutkvällar och när skjutledare finns på plats.

  • Anmäl dig till kassören i luckan.
  • Skjutning sker från angiven plats
  • Alla vapen skall stå på angivna platser där det finns vapenställ och vara oladdade.
  • Skjutning får bara ske mot blindering
  • Hagelskytte är ej tillåtet.
  • Kulvapen är tillåtna vid banan.

Tider för 2020

Om klubben


Skytteklubb som under året har öppet

maj - sep för skjutning. Endast kula är tillåtet vid banan.

Se under skjuttider när banan är öppen.

Säsongens tävlingar är Klubbhylsan, Kretsmästerskap och Klubbmästerskap.


Betala gärna medlemsavgiften redan nu
(300kr vuxen/50kr junior)
Bankgiro: 860-6923
Swish: 123 553 40 94

Kontakt

Erja: 070-378 84 37

Lotta: 070- 605 21 24

Genvalla Jaktskytteklubb

c/o Lotta Wickenberg

Villavägen 3

836 95 Ås

Copyright @ All rights reserved