Styrelse

Styrelse Genvalla

Johan Holmgren

Ordförande

Erja Birath

vice ordförande

Lotta Wickenberg

Kassör

Arne Mårtensson

Sekreterare

Leif Jäderfeldt


Styrelsen 2024

Årsmöte 2024

valdes följande personer till styrelse för klubben:

Johan Holmgren- Ordförande

Erja Birath

Lotta Wickenberg-Kassör

Arne Mårtensson-Sekreterare

Leif Jäderfeldt


Suppleanter

Magnus Skoog

Roger Thuvebo


Valberedning: Pontus Köhler,  Roger Thuvebo

Om någon vill vara med i styrelsen är du välkommen vi behöver nytt folk som vill driva klubben.