Styrelse 2019
Startsidan Styrelse Hur hittar du oss Skjutkvällar Tävlingar Tävlingsresultat Länkar Bilder Årsmöte

Ordförande  Erja Birath 070-378 84 37 info@erjabirath.se
Kassör  Lotta Wickenberg 070-605 21 24 lotta.wickenberg@zonline.se
Sekreterare Arne Mårtensson 063-519018, 070-6413767 arne.martensson@bredband2.com
Ledamot Johan Holmgren    
Ledamot Leif Jaederfeldt  
       
Suppleant      
Suppleant      
       
Valberedning Roger Isaksson 070-363 27 10
Valberedning Tage Heglebäck    
Valberedning      
       
Banchef  Mikael Andersson  
Materialchef Börje Jönsson 063-371 95, 073-088 34 45 borje.slandrom@spray.se

mail till webmaster

  -