Genvalla Jaktskytteklubb höll årsmöte 25 feb 2014 i Slandroms bygdgård

Ett 20 tal medlemmar kom till mötet. En liten sammanfattning från mötet.

Verksamhetsberättelse 2013, Styrelsen har bestått av ordförande Erja Birath, kassör Lotta Wickenberg, sekreterare Arne Mårtensson

ledamot Lars Persson och Mats Olofsson samt suppleanter Emil Werner, Erland Johansson, Marcus Sjödin. Styrelsen hade 8 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter valberedningen har bestått av Sune Sparrman, Yngve Ångström, Göran Fahlström

Revisorer Jan- Erik Wickenberg, Henrik Johansson och suppleant – Mattias Karlsson

Verksamheten

Under våren genomfördes en skjutledarutbildning via jägareförbundet. Tyvärr blev skytteinstruktörsutbildningen inställd.
Klubbens skjutsäsong började med funktionärskytte 16 maj sedan startade banan 21 maj med skjutning varje tisdag och torsdag.
Två extra skjutkvällar med björnskytte genomfördes. Skjutningen fortsatte fram till 18 juni, många skyttar hittade till banan under första perioden.
Efter sommaruppehållet startade skjutningen 23 juli och sista skjutningen 29 aug. Dessutom genomfördes tävlingar: Klubbmästerskap, Älgen,
Kretsmästerskap och Norma. Tyvärr är skyttarna få vid tävlingar.
Banan har i stort sätt fungerat bra men det finns lite saker som måste åtgärdas. Styrelsen jobbar med att hitta lösningar för maskinen och vajer för drivningen.
Under sommaren kom besked om beviljat bidrag ur älgskadefonden på 120 000 kr. Det återstår medel till att få en helt ny anläggning men styrelsen
jobbar vidare med att söka lösningar för detta.
Under hösten ansökte vi om lotteritillstånd och nu pågår lotteri. Dragning sker den 2 april. 2014. Detta borde tillföra kassan ca 50 000 kr.
Styrelsen tackar för det förtroende vi fått och tack till er funktionärer som hjälper till vid banan. Tack till er medlemmar som möjliggör att verksamheten kan fortsätta.
Bokslutsrapport och revision behandlades.

Val av 2014 styrelse och funktionärer vid banan.

Till ordförande valdes Erja Birath och övriga styrelsemedlemmar, Lotta Wickenberg, Arne Mårtensson, Lars Persson, Mats Olofsson.
Suppleanter Marcus Sjödin, Erland Johansson, Emil Werner.
Lite information och olika saker som sker inom skytte och jakt.
Möte avslutades med fika och prisutdelningar från tävlingarna 2013.
Jag tackar för det förtroende ni gett mig att leda Genvalla Jaktskytteklubb

Erja Birath